Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής– Μεσολόγγι) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, (Αρ. Απ.19/21-09-2016), οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν από 22-09-2016 έως και 29-09-2016, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εγγραφές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, (Αρ. Απ.19/21-09-2016), οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν από 22-09-2016 έως και 02-10-2016, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Οι διορθωτικές των δηλώσεων μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από 03-10-2016 έως και 04-10-2016. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι φοιτητές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 !!!

Οι φοιτητές του ΤΕΙ, που δικαιούνται το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students (https://e-students.teiwest.gr)  από 09-06-2016 ημέρα Πέμπτη χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου στεγαστικού επιδόματος, όπως IBAN κλπ.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (Για όλα τα τμήματα της ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄,  & το Νο10/27-05-2016 Απ. Πρακτικού Συνέλευσης Κοσμητείας της Σχολής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων & μαθημάτων που έχουν μεταφερθεί σε Χειμερινό Εξάμηνο από 3-6-2016 έως και 12-6-2016, ώστε,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- Αντίρριο) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄!!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.11/23-5-2016), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 27-05-2016 έως και 01-06-2016, ώστε οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄ !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – (Μεσολόγγι), της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 16-05-2016 έως και 22-05-2016, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση Διανομής Συγγραμμάτων ΕΑΡΙΝΟΥ Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2015 – 2016

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2015-16.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.  Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄ !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.10/14-4-2016), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 16-05-2016 έως και 31-05-2016, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015_2016 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)!!!

Μετά από αιτήματα φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, για εκπρόθεσμη υποβολή Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ορίζουμε χρονικό διάστημα από 13-4-2016 έως και 17-4-2016, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος (είτε με fax: 2631058272, είτε αυτοπροσώπως,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- Αντίρριο) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 !!!

Σύμφωνα με απόφαση (10950/22-2-2016) της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, παρατείνονται από 29-03-2016 έως και 31-03-2016, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ