Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» -(Τμήμα Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, παρατείνονται έως και 07-06-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.  Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει έλεγχος ορίου ωρών κατά την δήλωσή σας.  Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε και να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Τεχνολόγων – Γεωπόνων, Αμαλιάδα) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με το απόφαση της Κοσμητείας ΣΤΕΓ-ΤΕΤΡΟΔ,  θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις στις ήδη υπάρχουσες δηλώσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου από 31-05-2017 έως και 10-06-2017, ώστε οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., – Αντίρριο) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας (Νο06/22-5-2017) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Αντίρριο) του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb – από 29-05-2017 έως και 04-06-2017, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 έχουν εγγραφεί στο 9ο…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας (Νο10/25-5-2017) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – (Μεσολόγγι), καθώς και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb – όλων των οφειλόμενων μαθημάτων από 26-05-2017 έως και 02-06-2017, ώστε οι φοιτητές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Η γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών προέβη στην συμπλήρωση των δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 των «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών, σύμφωνα με το Άρθρο 31, Ν.4452 (ΦΕΚ Α-17, 15-2-2017). Παρακαλούμε ελέγξτε τις δηλώσεις σας !!  Για οποιαδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος.    Από την Γραμματεία του Τμήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών & Δηλώσεις «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» -(Τμήμα Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν στις 20-05-2017 έως και 31-05-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.  Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει έλεγχος ορίου ωρών κατά την δήλωσή σας.  Μπορείτε επίσης, να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έλεγχος Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 -Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών !!

Μετά την ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017, η γραμματεία προχώρησε στον έλεγχο και στην διόρθωσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος.  Παρακαλούμε ελέγξτε τις δηλώσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος. ΑΠΟ  ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δηλώσεων Μαθημάτων – Ανανέωση Εγγραφών Τμήματος – Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), η ΠΑΡΑΤΑΣΗ των δηλώσεων μαθημάτων για το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν στις 16-03-2017 έως και 26-03-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έναρξη Δήλωσης & Παραλαβής Συγγραμμάτων, Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2016-2017 !!

Σύμφωνα έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την  Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής– Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, οι Διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδων Εργαστηριακών μαθημάτων, του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν από 03-03-2017 έως και 07-03-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Παρακαλούμε ελέγξετε τις δηλώσεις σας και εκτυπώστε Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, μέσα από την εφαρμογή του Students Web (Αιτήσεις -> Νέα Αίτηση…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ