Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Οι δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου  Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν μέσω του Student’s Web από 06-10-2017 έως και 13-10-2017.  Διορθωτικές Δηλώσεις 16-10-2017 έως και 18-10-2017. Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εγγραφές στα Εργαστήρια: Οι φοιτητές που τυχόν βρεθούν σε «λίστα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών Τμημάτων – Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών – Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) – Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων – Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, για όλα τα τμήματα της Σχολής, ξεκινούν στις 4-10-2017 έως και 15-10-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να επιλέξετε εάν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, (Αρ.Απ.3/21-09-2017 ), οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Χειμερινού  Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, ξεκινούν από 03-10-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. έως και 09-10-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb, χρησιμοποιώντας μόνο τον Internet Explorer. Παρακαλούμε ελέγξετε τις δηλώσεις σας και εκτυπώστε Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, μέσα από…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής– Μεσολόγγι) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Με απόφαση της συνέλευσης Τμήματος, οι δηλώσεις μαθημάτων, του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, ξεκινούν από 25-09-2017 έως και 01-10-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.  Για την διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος, η δήλωση μαθημάτων τους και ΜΟΝΟ για το τρέχον εξάμηνο, έχει γίνει από την Γραμματεία του Τμήματος.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση !!! Δικαίωμα συμμετοχής στην Β΄ εξεταστική εργαστηριακών μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 !!

Σας ενημερώνουμε προς αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας λόγο άγνοιας ότι,  εάν στην προβολή των δηλώσεων μέσα από την εφαρμογή του StudentWeb (μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της Α Εξεταστικής Ιουνίου 2016-2017) υπάρχει στην στήλη «κατάσταση» η περιγραφή σε κάποιο εργαστηριακό μάθημα Εαρινού εξαμήνου η ένδειξη «Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Β΄Εξεταστική ΕΑΡ», τότε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» -(Τμήμα Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, παρατείνονται έως και 07-06-2017 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.  Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει έλεγχος ορίου ωρών κατά την δήλωσή σας.  Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε και να…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Τεχνολόγων – Γεωπόνων, Αμαλιάδα) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με το απόφαση της Κοσμητείας ΣΤΕΓ-ΤΕΤΡΟΔ,  θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις στις ήδη υπάρχουσες δηλώσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου από 31-05-2017 έως και 10-06-2017, ώστε οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., – Αντίρριο) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας (Νο06/22-5-2017) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Αντίρριο) του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb – από 29-05-2017 έως και 04-06-2017, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 έχουν εγγραφεί στο 9ο…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας (Νο10/25-5-2017) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – (Μεσολόγγι), καθώς και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb – όλων των οφειλόμενων μαθημάτων από 26-05-2017 έως και 02-06-2017, ώστε οι φοιτητές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Η γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών προέβη στην συμπλήρωση των δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 των «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών, σύμφωνα με το Άρθρο 31, Ν.4452 (ΦΕΚ Α-17, 15-2-2017). Παρακαλούμε ελέγξτε τις δηλώσεις σας !!  Για οποιαδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος.    Από την Γραμματεία του Τμήματος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ