ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

Μετά από την απόφαση της Γ.Σ. του ΤΕΙ/Μ., οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών όλων τα τμημάτων (εκτός του ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ), θα πρέπει να επαναληφθούν από την αρχή και στο χρονικό διάστημα από 08-10-2011 έως  12-10-2011.

Διευκρινίσεις :

1. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μαθήματα ΜΟΝΟ των ΜΟΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (Α΄- Γ΄-  Ε΄- Ζ΄)  και ΔΕΝ υπάρχουν αλυσίδες στα προαπαιτούμενα μαθήματα.

2. Οι φοιτητές του Τμήματος ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ θα διδαχθούν όλα τα εξάμηνα εκτός του Β΄.

3. Οι φοιτητές του Τμήματος ΜΥΠ που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 1999-2000, θα πρέπει να επιλέξουν εφόσον το οφείλουν και το μάθημα «Γεωργικά Μηχανήματα IV«.  Το μάθημα θα διδάσκεται με την ονομασία του ΝΕΟΥ προγράμματος σπουδών «Σχεδιασμός Γεωργικών Μηχανών».

4. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο εξάμηνο σπουδών, θα μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου εφόσον διαθέτουν υπόλοιπο ωρών.

5. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών, θα μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του 7ου εξαμήνου εφόσον διαθέτουν υπόλοιπο ωρών.

 Οι Δηλώσεις  Εργαστηρίων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΔΟ), θα γίνουν μέσα από την εφαρμογή του Students Web !!!

ΠΡΟΣΟΧΗ : Έχουν δικαίωμα εγγραφής στο εργαστηριακό μάθημα του οφειλόμενου μαθήματος ΜΟΝΟ οι φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά.  Οι υπόλοιπη θα επιλέξουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την επιλογή ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !!!

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την δήλωσή σας, παρακαλώ να επικοινωνήστε με την Γραμματεία σας !!!!

Comments are closed