Αγορά Λογισμικού Microsoft για όλους τους φοιτητές σε προνομειακές τιμές !!!

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει πλέον στην Ελληνική Ακαδημαϊκή  κοινότητα των ΑΕΙ & ΤΕΙ την δυνατότητα αγοράς  λογισμικού της Microsoft σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

 Δικαιούχοι είναι όλοι οι φοιτητές των Ελληνικών Δημόσιων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ.   

 Τα διαθέσιμα προϊόντα βρίσκονται στην ιστοσελίδα  www.msoffice4students.gr.

Comments are closed