Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, Τμημάτων ΤΕΧΝ_ΑΛΥΔ – Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

Με την υπ’ αριθμ. 4/20-03-2018 απόφαση της Κοσμητείας ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, των Τμημάτων ΤΕΧΝΑΛΥΔ και Τεχνολόγων Γεωπόνων, θα πραγματοποιηθούν από 22-03-2018 έως και 30-03-2018, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

Comments are closed.