Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Τμημάτων Σχολής ΣΔΟ

Με την υπ’ αριθμ. 3/26-02-2018 απόφαση της Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, καθώς και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθούν από 19-03-2018 έως και 21-03-2018, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

Comments are closed.