Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Εαρινού  Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, ξεκινούν από 14-02-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και 21-02-2018 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb, χρησιμοποιώντας μόνο τον Internet Explorer.

Παρακαλούμε ελέγξετε τις δηλώσεις σας και εκτυπώστε Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, μέσα από την εφαρμογή του Students Web (Αιτήσεις -> Νέα Αίτηση – Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής -> Αποστολή… Στην Κατάσταση Αιτήσεων θα βρείτε το Αποδεικτικό ηλεκτρονικές εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο σε μορφή .pdf και μπορείτε να το εκτυπώσετε.)!!!

 Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εγγραφές στα Εργαστήρια:

  •  Οι φοιτητές που βρίσκονται σε «λίστα αναμονής» θα πρέπει να παρακολουθούν τα εργαστήριά τους σε άλλα τμήματα (έστω και υπεράριθμοι) μέχρι να τοποθετηθούν στα τελικά τμήματα από το σύστημα.
  • Οι φοιτητές που δήλωσαν στα εργαστήριά τους «μόνο εξετάσεις» αλλά δεν το δικαιούνται (δεν έχουν βαθμό σε προηγούμενη εξέταση) θα τοποθετηθούν σε τμήματα χωρίς άλλη ειδοποίηση (e-mail, τηλέφωνο, κλπ)
  • Αν ένας φοιτητής είναι αναγκασμένος να αλλάξει εργαστηριακό τμήμα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο (π.χ. περίπτωση χρονικής επικάλυψης δύο εργαστηρίων), θα πρέπει να εγκριθεί η μετακίνησή του α) από τον καθηγητή του τμήματος στο οποίο έχει γραφτεί και β) από τον καθηγητή του τμήματος στο οποίο θέλει να πάει.  Επίσης θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η γραμματεία από τον ίδιο τον φοιτητή.

 

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει δήλωση να την ελέγξουν προσεκτικά.

Comments are closed.