Διορθωτικές / Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. Ακαδ. Έτους 2017-2018 όλων των Τμημάτων ΣΤΕΓ – ΤΕΤΡΟΔ

Με την απόφαση Νο14/30-11-2017, της Κοσμητείας ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, όλων των Τμημάτων ΣΤΕΓ  & ΤΕΤΡΟΔ, θα πραγματοποιηθούν από 04-12-2017 έως και 12-12-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

Comments are closed.