Διορθωτικές / Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. Ακαδ. Έτους 2017-2018 Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Με την υπ’ αριθμ. 15/09-11-2017 απόφαση της Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, θα πραγματοποιηθούν από 10-11-2017 έως και 15-11-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

Comments are closed.