Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων Τμήματος Μ.Υ.Π.- Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της σχολής ΣΤΕΓ-ΤΕΤΡΟΔ (37761/1-11-2017), οι δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018, του τμήματος ΜΥΠ, παρατείνονται  έως και  την Πέμπτη 30-11-2017.

Comments are closed.