Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Η γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών προέβη στην συμπλήρωση των δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 των «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών, σύμφωνα με το Άρθρο 31, Ν.4452 (ΦΕΚ Α-17, 15-2-2017).

Παρακαλούμε ελέγξτε τις δηλώσεις σας !!  Για οποιαδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος.

 

 Από την Γραμματεία του Τμήματος

Comments are closed