Έλεγχος Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 -Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών !!

Μετά την ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017, η γραμματεία προχώρησε στον έλεγχο και στην διόρθωσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του τμήματος.  Παρακαλούμε ελέγξτε τις δηλώσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος.

ΑΠΟ  ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Comments are closed