Συμπληρωματικές Δηλώσεις «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2016_2017

Σύμφωνα με το απόφαση της Κοσμητείας (αρ. πρωτ. 3221/6-2-2017),  θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις στις ήδη υπάρχουσες δηλώσεις του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 08-02-2017 έως και 12-02-2017, ώστε οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών, να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με τα διδαγμένα οφειλόμενα θεωρητικά ή/και εργαστηριακά μαθήματα παρελθόντων εαρινών εξαμήνων κατοχυρώνοντας το ήδη εξασκημένο ή θεμελιώνοντας το προς εξάσκηση δικαίωμα συμμετοχής τους στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Comments are closed