Υπηρεσία Ανάκτησης Κωδικού URegister (Εύδοξος & Ακαδημαϊκή Ταυτότητα)

H Υπηρεσία Διαχείρισης κωδικού χρήστη (https://mypassword.teiwest.gr/), σας παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέου κωδικού σε περίπτωση που τον έχετε ξεχάσει και αλλαγής του κωδικού σας με ασφαλή τρόπο, για την χρήση στις Υπηρεσίες Εύδοξος & Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
Αναλυτικές Οδηγίες για την «Διαδικασία Ανάκτησης Κωδικού» σας έχει σταλεί  στα ακδαμαϊκά σας email.

Comments are closed