Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 !!!

Οι φοιτητές του ΤΕΙ, που δικαιούνται το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students (https://e-students.teiwest.gr)  από 09-06-2016 ημέρα Πέμπτη χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου στεγαστικού επιδόματος, όπως IBAN κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά [εδώ]

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Comments are closed