Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015_2016 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)!!!

Μετά από αιτήματα φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, για εκπρόθεσμη υποβολή Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ορίζουμε χρονικό διάστημα από 13-4-2016 έως και 17-4-2016, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος (είτε με fax: 2631058272, είτε αυτοπροσώπως, είτε με το Ακαδημαϊκό σας e-mail), μαζί με συμπληρωμένη τη σχετική χειρόγραφη Ανανέωση Εγγραφής – Δήλωση Μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.

Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις αφορούν μόνο τα θεωρητικά μαθήματα (όχι τα εργαστηριακά) δεδομένου ότι για τους φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτησή τους δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός παρουσιών προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων. Εξαιρούνται οι φοιτητές που στο παρελθόν έχουν δηλώσει, παρακολουθήσει και δεν πέτυχαν προαγωγικό βαθμό σε εργαστηριακό μάθημα. Αυτή η κατηγορία φοιτητών μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα για τις εργαστηριακές εξετάσεις του Ιουνίου (όχι για παρακολούθηση σε Τμήμα εργαστηρίου του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου).

Έγγραφα που υποβάλλονται:

  1. Αίτηση (για το έντυπο της αίτηση πατήστε [εδώ]), που θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή η υποβολή της δήλωσής σας μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα που είχε δοθεί από το Τμήμα,
  2. Συμπληρωμένη χειρόγραφη Ανανέωση Εγγραφής – Δήλωση Μαθημάτων (για το έντυπο της Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων πατήστε [εδώ]).

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις των φοιτητών που θα υποβληθούν θα εξεταστούν κατά περίπτωση και θα γίνουν δεκτές αυτές οι οποίες έχουν βάσιμους λόγους υποστήριξης.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων – Εργαστηρίων (Student Web) υπήρχαν τεχνικά προβλήματα έως και τις 25-2-2016.  Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία η λειτουργία του συστήματος ομαλοποιήθηκε και όλες οι δηλώσεις των φοιτητών υποβλήθηκαν κανονικά.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη του θέματός τους, είτε από την Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσα από την εφαρμογή του StudentWeb (ύπαρξη δήλωσης για το τρέχον εξάμηνο).

Comments are closed