Ενημέρωση για τις Συμπληρωματικές Δηλώσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων -πρ. ΕΠΔΟ – πρ. ΔΙΚΣΕΟ) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), της Σχολής  ΣΔΟ, θα πραγματοποιήσει Εξετάσεις και στα εργαστηριακά οφειλόμενα μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων & μαθημάτων που έχουν μεταφερθεί σε Εαρινό Εξάμηνο.

Στους φοιτητές του οικείου Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω), έχουν προστεθεί στην υπάρχουσα δήλωσή τους  διδαγμένα οφειλόμενα Εργαστηριακά μαθήματα παρελθόντων Εαρινών Εξαμήνων (ΜΟΝΟ με ΜΗ προβιβάσιμο βαθμό), θεμελιώνοντας δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Οι παραπάνω σπουδαστές θα μπορούν να ενημερωθούν για την Ημερομηνία & Ώρα διεξαγωγής της εξέτασης των εργαστηριακών οφειλόμενων μαθημάτων τους από την εφαρμογή του StudentsWeb, πατώντας στην δήλωσή τους πάνω στο συγκεκριμένο μάθημα που υπάρχει ήδη δηλωμένο (Ανακοινώσεις ή Δημοσιεύσεις).

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας και να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Comments are closed