Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 (Για όλα τα τμήματα της ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄,  & το Νο1/13-1-2016 Απ. Πρακτικού Συνέλευσης Κοσμητείας της Σχολής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων & μαθημάτων που έχουν μεταφερθεί σε Εαρινό Εξάμηνο από 16-1-2016 έως και 24-1-2016, ώστε, οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω), να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με διδαγμένα οφειλόμενα μαθήματα παρελθόντων Εαρινών Εξαμήνων θεμελιώνοντας δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Προσοχή: Η εξέταση εργαστηριακού μέρους μαθήματος μπορεί να διεξαχθεί ΜΟΝΟ εάν υπάρχει δυνατότητα γραπτής αξιολόγησης από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας και να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Comments are closed