Συμπληρωματικές Δηλώσεις Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015 Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. (ΜΟΝΟ επί πτυχίω φοιτητές)

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής  ΤΕ.ΤΡΟ.Δ., (Αρ.Απ.9/21-05-2015), θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις –μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb Χειμερινών Εξαμήνων από 25-05-2015 έως και 07-06-2015, ώστε οι φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίω, (δηλαδή >8), να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους, με όλα τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα που οφείλουν και διδάχθηκαν επαρκώς σε προηγούμενα εξάμηνα, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτά στην εξεταστική περίοδο Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, βάσει του άρθρου 39 του Ν.4327/14-05-2015.

Comments are closed