Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητών -(Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας (Νο10/25-5-2017) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – (Μεσολόγγι), καθώς και το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας, θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb – όλων των οφειλόμενων μαθημάτων από 26-05-2017 έως και 02-06-2017, ώστε οι φοιτητές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημέρωση Δηλώσεις Μαθημάτων – Εργαστηρίων ΔΕΜΕΣ – Χειμερινό 2016-2017 !!

Παρακαλούμε όσοι φοιτητές έχουν υποβάλλει την δήλωσή τους στις 27-9-2016 & 28-9-2016 ώρα 13:10, παρακαλούμε να την επανυποβάλλουν, γιατί πιθανόν κάποια μαθήματα να μην τα έχουν συμπεριλάβει στην δήλωσή τους. Έχουν προστεθεί οι ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ – Εργαστήριο & Θεωρία (πρ. ΕΠΔΟ) !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής– Μεσολόγγι) Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, (Αρ. Απ.19/21-09-2016), οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, ξεκινούν από 22-09-2016 έως και 29-09-2016, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb. Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εγγραφές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2015-2016 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής) – ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄ !!!

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.10/14-4-2016), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 16-05-2016 έως και 31-05-2016, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπρόθεσμες Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015_2016 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)!!!

Μετά από αιτήματα φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, για εκπρόθεσμη υποβολή Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ορίζουμε χρονικό διάστημα από 13-4-2016 έως και 17-4-2016, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος (είτε με fax: 2631058272, είτε αυτοπροσώπως,…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρωματικές Δηλώσεων Μαθημάτων – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) – πρ.ΕΠΔΟ – πρ.ΔΙΚΣΕΟ – Ακ.Έτος 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ !!!

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (Νο6/20-5-2015) της Σχολής  ΣΔΟ, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb–  μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων από 05-06-2015 έως και 14-06-2015, ώστε, οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, οι οποίοι στο εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2014-15 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω),…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

Μετά από την απόφαση της Γ.Σ. του ΤΕΙ/Μ., οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών όλων τα τμημάτων (εκτός του ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ), θα πρέπει να επαναληφθούν από την αρχή και στο χρονικό διάστημα από 08-10-2011 έως  12-10-2011. Διευκρινίσεις : 1. Η δήλωση θα περιλαμβάνει μαθήματα ΜΟΝΟ των ΜΟΝΟΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ (Α΄- Γ΄-  Ε΄- Ζ΄)  και ΔΕΝ υπάρχουν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ