Οι φοιτητές του ΤΕΙ, που δικαιούνται το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία στη διεύθυνση e-students (https://e-students.teiwest.gr)  από 09-06-2016 ημέρα Πέμπτη χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που διαθέτουν προκειμένου να καταχωρήσουν σε ειδική διαμορφωμένη σελίδα τα στοιχεία του δικαιούμενου στεγαστικού επιδόματος, όπως IBAN κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται εκεί.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά [εδώ]

Από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄,  & το Νο10/27-05-2016 Απ. Πρακτικού Συνέλευσης Κοσμητείας της Σχολής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Δηλώσεις  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων & μαθημάτων που έχουν μεταφερθεί σε Χειμερινό Εξάμηνο από 3-6-2016 έως και 12-6-2016, ώστε, οι φοιτητές των οικείων Τμημάτων, οι οποίοι στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω), να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με διδαγμένα οφειλόμενα μαθήματα παρελθόντων Χειμερινών Εξαμήνων θεμελιώνοντας δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016.

Προσοχή: Η εξέταση εργαστηριακού μέρους μαθήματος μπορεί να διεξαχθεί ΜΟΝΟ εάν υπάρχει δυνατότητα γραπτής αξιολόγησης από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας και να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.11/23-5-2016), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 27-05-2016 έως και 01-06-2016, ώστε οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού & Εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Τα μαθήματα θα εξετασθούν κατά την διάρκεια της Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2015-2016, ήτοι 13-6-2016 έως και 1-7-2016 και εισηγητές των εξεταζόμενων μαθημάτων των επί πτυχίο φοιτητών θα είναι οι διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών, του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016.

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας, να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – (Μεσολόγγι), της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 16-05-2016 έως και 22-05-2016, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω), να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με διδαγμένα οφειλόμενα θεωρητικά ή και εργαστηριακά μαθήματα παρελθόντων Χειμερινών Εξαμήνων θεμελιώνοντας δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας, να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2015-16.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. 

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

 

Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ Ν.Π. Άρθ.6, παρ.3 (ΦΕΚ 184/30-12-2015) τ. Α΄, το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας (Αρ. Πρ.10/14-4-2016), θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή συμπληρωματικών Ηλεκτρονικών Δηλώσεων  – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου από 16-05-2016 έως και 31-05-2016, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι στο Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 έχουν εγγραφεί στο 9ο ή βρίσκονται  σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών (επί πτυχίω), να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με διδαγμένα οφειλόμενα θεωρητικά ή και εργαστηριακά μαθήματα παρελθόντων Χειμερινών Εξαμήνων θεμελιώνοντας δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Θα παρακαλούσαμε, να ελέγξετε τις δηλώσεις σας, να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που υπάρχουν στην δήλωσή σας και να προσέλθετε στις εξετάσεις ΜΟΝΟ σε αυτά.  Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατοχυρώσετε πιθανό προβιβάσιμο βαθμό σας, σε μάθημα που δεν υπάρχει στην δήλωσή σας.

Μετά από αιτήματα φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, για εκπρόθεσμη υποβολή Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, ορίζουμε χρονικό διάστημα από 13-4-2016 έως και 17-4-2016, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Γραμματεία του Τμήματος (είτε με fax: 2631058272, είτε αυτοπροσώπως, είτε με το Ακαδημαϊκό σας e-mail), μαζί με συμπληρωμένη τη σχετική χειρόγραφη Ανανέωση Εγγραφής – Δήλωση Μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.

Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις αφορούν μόνο τα θεωρητικά μαθήματα (όχι τα εργαστηριακά) δεδομένου ότι για τους φοιτητές που θα εγκριθεί η αίτησή τους δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός παρουσιών προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων. Εξαιρούνται οι φοιτητές που στο παρελθόν έχουν δηλώσει, παρακολουθήσει και δεν πέτυχαν προαγωγικό βαθμό σε εργαστηριακό μάθημα. Αυτή η κατηγορία φοιτητών μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα για τις εργαστηριακές εξετάσεις του Ιουνίου (όχι για παρακολούθηση σε Τμήμα εργαστηρίου του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου).

Έγγραφα που υποβάλλονται:

  1. Αίτηση (για το έντυπο της αίτηση πατήστε [εδώ]), που θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατή η υποβολή της δήλωσής σας μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα που είχε δοθεί από το Τμήμα,
  2. Συμπληρωμένη χειρόγραφη Ανανέωση Εγγραφής – Δήλωση Μαθημάτων (για το έντυπο της Ανανέωσης Εγγραφής – Δήλωσης Μαθημάτων πατήστε [εδώ]).

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις των φοιτητών που θα υποβληθούν θα εξεταστούν κατά περίπτωση και θα γίνουν δεκτές αυτές οι οποίες έχουν βάσιμους λόγους υποστήριξης.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων – Εργαστηρίων (Student Web) υπήρχαν τεχνικά προβλήματα έως και τις 25-2-2016.  Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία η λειτουργία του συστήματος ομαλοποιήθηκε και όλες οι δηλώσεις των φοιτητών υποβλήθηκαν κανονικά.

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την εξέλιξη του θέματός τους, είτε από την Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσα από την εφαρμογή του StudentWeb (ύπαρξη δήλωσης για το τρέχον εξάμηνο).

Σύμφωνα με απόφαση (10950/22-2-2016) της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016, παρατείνονται από 29-03-2016 έως και 31-03-2016, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την  Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Παρακαλούμε εκτυπώστε την δήλωση μαθημάτων σας από τον εφαρμογή του StudentWeb για το Εαρινό Εξάμηνο, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 και επιλέξτε συγγράμματα με βάσει τον κωδικό του μαθήματος που αναγράφεται μπροστά από την δήλωση του κάθε μαθήματος

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ή είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00.

Ο έλεγχος των ομάδων  “Υποχρεωτική Παρακολούθηση” ή “Μόνο Εξετάσεις” έχει ολοκληρωθεί. 

Παρακαλούμε ελέγξετε τις δηλώσεις σας και  εκτυπώστε Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, μέσα από την εφαρμογή του Students Web (Αιτήσεις -> Νέα Αίτηση – Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής -> Αποστολή… Στην Κατάσταση Αιτήσεων θα βρείτε το Αποδεικτικό ηλεκτρονικής εγγραφής σας στο τρέχον εξάμηνο σε μορφή .pdf και μπορείτε να το εκτυπώσετε.) !!!

 

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ STUDENTS WEB
Σας ενημερώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί μία νέα υπηρεσία, η οποία σας δίνει την δυνατότητα να μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή, να παραλαμβάνεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ WEB, για την χρήση σε διάφορες υπηρεσίες. Η διαδικασία είναι απλή και μπορείτε να την δείτε μέσα από τον λογαριασμό σας στο Students Webδείτε αναλυτικά !!!
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ StudentsWeb

Είσοδος στην Υπηρεσία  STUDENTS WEB

StudentsWeb
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

Είσοδος στην Υπηρεσία  ΕΥΔΟΞΟΣ

StudentsWeb
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Οδηγίες Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Εγγραφή Οδηγίες
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
StudentsWeb StudentsWeb StudentsWeb StudentsWeb
eMAIL Φοιτητών  Υπηρεσία eCLASS  Υπηρεσία Πίθος Microsoft Dreamspark