Διορθωτικές Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Τμημάτων Σχολής ΣΔΟ

Με την υπ’ αριθμ. 3/26-02-2018 απόφαση της Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, καθώς και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθούν από 19-03-2018 έως και 21-03-2018, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών Τμημάτων – Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών – Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) – Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων – Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ), οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, για όλα τα τμήματα της Σχολής, ξεκινούν : Τμήμα ΤΕΧΝΑΛΥΔ από Τρίτη  20-02-2018 έως και Τρίτη 27-02-2018, Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ από Τρίτη  20-02-2018 έως και Τρίτη 27-02-2018 Τμήμα ΜΥΠ από…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου  Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν μέσω του Student’s Web από 19-02-2018 έως και 25-02-2018. Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εγγραφές στα Εργαστήρια: Οι φοιτητές που τυχόν βρεθούν σε «λίστα αναμονής» θα πρέπει να παρακολουθούν τα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Με απόφαση της κοσμητείας της Σχολής, οι δηλώσεις μαθημάτων καθώς και οι δηλώσεις Ομάδας Εργαστηριακών μαθημάτων, του Εαρινού  Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, ξεκινούν από 14-02-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. έως και 21-02-2018 μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb, χρησιμοποιώντας μόνο τον Internet Explorer. Παρακαλούμε ελέγξετε τις δηλώσεις σας και εκτυπώστε Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Εγγραφής, μέσα από την…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Ανανεώσεις Εγγραφών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής– Μεσολόγγι) Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!!

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση του τμήματος [εδώ] Ενόψει της έναρξης των μαθημάτων του εαρινού ακαδημαϊκού 2017-18 στις 20-2-2018 ανακοινώνονται: ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ:  Από 14/2 ως και 19/2. Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να δηλώνουν το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους για το εαρινό ακαδημαϊκό στο διάστημα 14/2/2018 ως και…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή συμπληρωματικών Δηλώσεων οφειλόμενων μαθημάτων για τους «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» φοιτητές (Ν.4452/15-02-2017, άρθρο 31, παρ.1) – Όλων των Τμημάτων ΣΤΕΓ – ΤΕΤΡΟΔ – Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 !!!

Σύμφωνα με την ΕΗΔ1_Νο14/30-11-2017 απόφαση της Κοσμητείας ΣΤΕΓ-ΤΕΤΡΟΔ,  ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 18-12-2017 έως την Κυριακή 31-12-2017, για να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων μαθημάτων για τους «επί πτυχίω» φοιτητές – μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb –  των τμημάτων της ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ (ΤΕΧΝΑΛΥΔ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ & ΜΥΠ), βάσει του…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διορθωτικές / Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. Ακαδ. Έτους 2017-2018 όλων των Τμημάτων ΣΤΕΓ – ΤΕΤΡΟΔ

Με την απόφαση Νο14/30-11-2017, της Κοσμητείας ΣΤΕΓ & ΤΕΤΡΟΔ οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, όλων των Τμημάτων ΣΤΕΓ  & ΤΕΤΡΟΔ, θα πραγματοποιηθούν από 04-12-2017 έως και 12-12-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διορθωτικές / Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. Ακαδ. Έτους 2017-2018 Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Με την υπ’ αριθμ. 15/09-11-2017 απόφαση της Κοσμητείας Σ.Δ.Ο. οι διορθωτικές / συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, θα πραγματοποιηθούν από 10-11-2017 έως και 15-11-2017, μέσα από την εφαρμογή StudentsWeb.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων Τμήματος Μ.Υ.Π.- Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της σχολής ΣΤΕΓ-ΤΕΤΡΟΔ (37761/1-11-2017), οι δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018, του τμήματος ΜΥΠ, παρατείνονται  έως και  την Πέμπτη 30-11-2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 !!

Σύμφωνα με το έγγραφο (Dianomi_Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ